maanantai 23. tammikuuta 2023

Huoltovarmuus lähtee maaperästä – maan kestävä käyttö muuttuvissa ilmasto-oloissa vahvasti esillä XII Maaperätieteen päivillä 2023

Key-note esitelmän piti Prof. Klaus Butterbach-Bahl

 

Suomen Maaperätieteiden Seura ry. pääsi vihdoin järjestämään XII Maaperätieteen päivät 10.-11.1.2023 vastaremontoidulla Tieteiden talolla (https://www.tieteidentalo.fi/). Tieteellinen seminaari houkutteli jopa yli sadan hengen osallistujajoukon, joka koostui maaperäalan kotimaisista sekä ulkomaisista tutkijoista ja toimijoista. Lisäksi saimme päiville esille taiteilija Ulla Phillipsin upeita luonnonmukaisin menetelmin savilaasteista valmistettuja teoksia (Instagram: @savikuvia https://www.instagram.com/savikuvia/).

 

Ulla Phillipsin savitöitä

Seminaarin aikana kuulimme lähes 40 suullista esitystä ja 12 posteriesitystä hyvin ajankohtaisista aiheista liittyen ilmastomuutokseen ja maan kestävään käyttöön (ohjelma). Suuri osa esityksistä käsitteli maatalousmaita, mutta kuulimme myös monista kiinnostavista suo- ja metsämaiden ajankohtaisista tutkimuksista (abstraktikirja). Kestävä maankäyttö oli vahvasti esillä maaperän hiili- ja typpitalouteen liittyvissä kysymyksissä, jotka esittelivät mm. uutta tietoa maaperän kasvihuonekaasupäästöistä sekä erilaisten kierrätyslannoitteiden käytöstä. Huoltovarmuuteen liittyen käytiin vilkasta keskustelua mahdollisuuksista ylläpitää maan tuottokykyä omavaraisuuteen pohjautuvien ratkaisujen avulla. Päivien aikana kuultiin myös erityisen kattava kokonaisuus happamien sulfaattimaiden haasteista Suomessa.

Lisäksi seminaarin ohessa perustettiin Happamien sulfaattimaiden työryhmä, joka toimii Suomen Maaperätieteiden Seuran (ry.) alajaostona. Työryhmän tarkoituksena on toimia happamia sulfaattimaita koskevien ajankohtaisten asioiden kotimaisena keskustelufoorumina eri organisaatioiden välillä, sekä yhdistää suomalaiset toimijat kansainväliseen IUSS:n vastaavan työryhmän (https://www.iuss.org/archived-content/archived-int-year-of-soils-2015/archived-working-groups-for-iys/working-group-acid-sulfate-soils/) toimintaan. Suomen Maaperätieteiden Seuran Happamien sulfaattimaiden työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Anton Boman (GTK) ja sihteeriksi Miriam Nystrand (Åbo Akademi).

Nyt ajankohtainen aihe on happamien sulfaattimaiden luokitusjärjestelmän muutokset, jota työryhmä lähtee työstämään. Kaikki happamista sulfaattimaista kiinnostuneet alan toimijat ovat tervetulleita työryhmään ja voivat ilmoittaa kiinnostuksensa Miriamille (minystra@abo.fi). Seuraava työryhmän tapaaminen järjestetään Maaperätieteiden Seuran vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa 2023. Tarkemmasta ajankohdasta ja osallistumisesta tiedotetaan Maaperätieteiden Seuran jäsenille (jäseneksi liittyminen http://www.maapera.fi/jaseneksi).

 Lämmin kiitos koko Seuran hallituksen puolesta kaikille XII Maaperätieteiden päiville osallistuneille kuuntelijoille, puhujille ja toimijoille!


Kirjoittanut:

Taina Pennanen (seuran puheenjohtaja)

Seija Virtanen (seuran taloudenhoitaja)

Noora Manninen (seuran sihteeri)

 

Ei kommentteja: